HTfromSTAR

Handytasche

Size : 14cm x 7,5cm x 1,5mm

Material : Wollfilz 5mm (Green)